Eleccions CASS juny 2010

“Continuarem el treball encetat pel nostre company Juli Fernàndez”

EMPRESARIS

Antònia Escoda i Josep Mas

Col•legi dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Antònia Escoda Alegret i Josep Mas Magallon

“Continuarem el treball encetat pel nostre company Juli Fernàndez”

1.- Continuarem atenent personalment als afiliats de la CASS que sol•licitin tenir una entrevista, per tal de resoldre els seus dubtes i inquietuds.

2.- Defensarem que la cotització dels autònoms sigui en funció del volum d’ingressos.

3.- Treballarem conjuntament amb l’Àrea de Control Mèdic per elaborar propostes d’optimització del sistema de control.

4.- Promourem la creació de la Lletra Clau d’algunes especialitats: psicòlegs, podòlegs, medecines complementàries.

5.- Proposarem que es modifiqui la llei de manera que ningú quedi exclòs, com és el cas dels que no tenen activitat laboral (recuperant la figura de l’assegurat voluntari), o els estudiants majors de 25 anys.

6.- Promourem la modificació dels reglaments aprovats per govern que siguin socialment restrictius.

7.- Incidirem per a que es revisi el Conveni Hispanoandorrà per intentar tirar endavant algunes de les reivindicacions del col•lectiu de transfronterers.

8.- Instarem la creació de la figura del «mediador expert», extern a la CASS, per quan hi han diferències de criteri entre metge tractant i metge controlador.

9.- Donada la situació econòmica actual, cada cop es fa més urgent la implantació de la tarja sanitària amb el sistema de «Tercer Pagador».

10.- Demanarem la revisió de les tarifes del SAAS.

11.- Creiem que cal atorgar permisos de sortida del país segons uns criteris preestablerts en cas de baixa aprovada per la CASS

12.- Promocionarem els tràmits per mitjà de les noves tecnologies, i facilitarem els tràmits a les persones que no hi tenen accés.

13.- Crearem un lligam de comunicació directe, constant i fluïd amb els treballadors per recollir propostes de millora del funcionament de la CASS.

14.- Proposarem que regularment es doni a conèixer públicament la gestió del fons de pensions.

15.- Ens comunicarem constantment amb els representants sindicals.

16.- Organitzarem xerrades informatives sobre la CASS a la sala de Prada Casadet.

ASSALARIATS

Jordi March i Joan Francesc Comas

Col•legi de les persones assalariades

Jordi March March i Joan Francesc Comas Vecino

“Continuarem el treball encetat pel nostre company Juli Fernàndez”

1.- Continuarem atenent personalment als afiliats de la CASS que sol•licitin tenir una entrevista, per tal de resoldre els seus dubtes i inquietuds.

2.- Donada la situació econòmica actual, cada cop es fa més urgent la implantació de la tarja sanitària amb el sistema de «Tercer Pagador».

3.- Instarem la creació de la figura del «mediador expert», extern a la CASS, per quan hi han diferències de criteri entre metge tractant i metge controlador.

4.- Creiem que cal atorgar permisos de sortida del país segons uns criteris preestablerts en cas de baixa aprovada per la CASS

5.- Proposarem que es modifiqui la llei de manera que ningú quedi exclòs, com és el cas dels que no tenen activitat laboral (recuperant la figura de l’assegurat voluntari), o els estudiants majors de 25 anys.

6.- Treballarem conjuntament amb l’Àrea de Control Mèdic per elaborar propostes d’optimització del sistema de control.

7.- Promocionarem els tràmits per mitjà de les noves tecnologies, i facilitarem els tràmits a les persones que no hi tenen accés.

8.- Incidirem per a que es revisi el Conveni Hispanoandorrà per intentar tirar endavant algunes de les reivindicacions del col•lectiu de transfronterers.

9.- Promourem la creació de la Lletra Clau d’algunes especialitats: psicòlegs, podòlegs, medecines complementàries.

10.- Promourem la modificació dels reglaments aprovats per govern que siguin socialment restrictius.

11.- Organitzarem xerrades informatives sobre la CASS a la sala de Prada Casadet.

12.- Ens comunicarem constantment amb els representants sindicals.

13.- Crearem un lligam de comunicació directe, constant i fluïd amb els treballadors per recollir propostes de millora del funcionament de la CASS.

14.- Proposarem que regularment es doni a conèixer públicament la gestió del fons de pensions.

15.- Defensarem que la cotització dels autònoms sigui en funció del volum d’ingressos.

16.- Demanarem la revisió de les tarifes del SAAS.

Anuncis