Matrimoni GLBT

El partit Verds d’Andorra va recolzar ahir l’entrada a tràmit parlamentari per part del PS de la llei de modificació de la llei qualificada de matrimoni per donar cabuda al matrimoni GLBT.

Diari d'Andorra

El diari d’Andorra

La falta de consens du el PS a fer la proposta de bodes gais

El grup socialdemòcrata entra a tràmit de manera unilateral la proposició de llei per modificar la Llei de matrimoni

Jordi Salazar – Andorra la Vella – 31/03/2014

M. Pujadas, M. Bourgeaud, R. de la Casa i J. FontanEl grup parlamentari socialdemòcrata va entrar ahir a tràmit parlamentari una proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de matrimoni, per tal de permetre la unió de persones del mateix sexe.

La iniciativa arribava de manera unilateral després que no hagin prosperat els intents d’assolir un consens amb el grup demòcrata, amb el qual s’havia mirat de pactar la reforma. DA, de la seva banda, va indicar que inclourà les unions gais en una reforma més àmplia del dret familiar.
Les conselleres generals del PS Mariona González i Rosa Gili van apuntar que hi ha discrepàncies amb DA pel que fa a la terminologia que hauria d’emprar-se. Mentre que el PS aposta per anomenar matrimoni a tota unió entre dues persones, amb independència del sexe, els demòcrates optarien per regular el matrimoni homosexual com a part del procés d’elaboració del Codi Civil, i sota una altra nomenclatura.
“Això no seria coherent, perquè cal anomenar d’una mateixa manera una mateixa institució”, va apuntar Mariona González. “Nosaltres entenem que cal evitar qualsevol tipus de discriminació, i tampoc no estem d’acord que es canviï el terme de matrimoni civil”, hi va afegir.
Amb tot, la consellera socialdemòcrata va mostrar-se esperançada respecte al fet que el grup parlamentari majoritari es replantegi el seu posicionament. “Un cop fet aquest pas, esperem que la resta de grups parlamentaris recapacitin, que prenguin en consideració la proposta i a partir d’aquí que es pugui fer un debat”, va indicar.

Tres petites modificacions
La proposició de llei modifica tan sols dos articles de la Llei qualificada del matrimoni del 30 de juny del 1995, així com la disposició final primera. És en aquests tres únics punts on es fa referència al matrimoni com a la unió de dues persones de diferent sexe. Així, “home i dona” se substitueix per “dues persones”, “marit i muller” canvia a “els consorts”, i “pare o mare” es modifica per “l’altre cònjuge o parella estable”.
Respecte als possibles obstacles institucionals que el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, pugui oposar que la proposició de llei prosperi, Rosa Gili va recordar que “ens vam reunir amb ell per exposar-li el nostre compromís de tirar-ho endavant, i no es va posicionar”, tot i que “sí que va esmentar l’opció de fer servir un altre nom”. En tot cas, Gili va assegurar que aquest debat no es pot equiparar al de l’avortament. “En aquell cas hi havia la interpretació sobre el moment que comença la vida. Aquí és totalment diferent perquè creiem que no hi hauria cap conflicte constitucional”, va destacar la consellera.
Precisament, Gili i González van apel·lar a l’article 6 de la Carta Magna, segons el qual tos els ciutadans són iguals davant la llei, per defensar la proposta. A més, Gili va apuntar que, a banda del compromís polític contret pels socialdemòcrates per regular el matrimoni homosexual, considera que “la societat andor­rana és prou madura per afrontar aquest debat”. Així, va posar com a exemple les 2.828 signatures recollides en favor del matrimoni entre persones del mateix sexe, o el fet que el 70% de la població estigui a favor d’aquest tipus d’unions, segons l’última enquesta del CRES.
En el moment d’entrar la proposta de modificació al registre del Consell General, Gili i González estaven acompanyades del president del grup parlamentari, David Rios, del membre del comitè directiu del PS Jonatan Fontan, del portaveu dels Verds, Ricard de la Casa, i de dos dels quatre advocats que van impulsar la recollida de firmes, Manuel Pujadas i Maite Bourgeaud. Pujadas va apostar perquè hi hagi consens, que veu “perfectament factible”. En cas contrari, “es podria donar llibertat de vot, que es voti en secret i que cada conseller actuï segons la seva convicció personal”, va exposar.
De la seva banda, Bourgeaud va mostrar-se totalment en contra que s’empri un terme diferent per fer referència al matrimoni entre homosexuals, en considerar que seria discriminatori. “Si s’inventa una paraula per denominar una unió que tingui els mateixos efectes que un matrimoni, quan aquestes persones aportin una partida s’evidenciarà quina és la seva opció sexual. És del tot absurd”, va subratllar.
Des de DA, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, va indicar que “no s’ha arribat a cap acord perquè “nosaltres volíem incloure les unions homosexuals en una modificació més àmplia del dret de família” –dins el procés d’elaboració del Codi Civil–, i va lamentar la “pressa” del PS per entrar a tràmit la llei. En tot cas, va dir que la “terminologia que s’emprarà no està perfilada”, i que el grup valorarà la proposta socialdemòcrata per si es pot incloure en la legislació que està elaborant DA.

Foto Diari d’Andorra: M. Pujadas, M. Bourgeaud, R. de la Casa i J. Fontan


El periòdic d'Andorra

El periòdic d’Andorra

El PS presenta la proposició per legalitzar el matrimoni homosexual
Els advocats que van impulsar la iniciativa demanen que es doni llibertat de vot a tots els consellers

LAIA F. MAROT ANDORRA LA VELLA

No hi ha hagut consens entre els tres grups parlamentaris, i, «complint el compromís polític» que va adquirir, el grup socialdemòcrata va entrar ahir a tràmit parlamentari una proposició de llei de modificació de la Llei del matrimoni de 1995 i del 2004, amb la finalitat d’acabar amb «el vedat d’accés al matrimoni» de les persones homosexuals i amb la «discriminació» que representa. Una modificació que, per altra banda, també regula un mandat constitucional, el del article 6, el qual obliga als poders públics a «crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives», tal i com va explicar ahir la consella socialdemòcrata, Rosa Gili.

Gili va dir que «tenim clar que el legislador s’ha d’adaptar als nous temps» i en aquest sentit, «considerem que la societat andorrana està prou madura per dur a terme el canvi», tal i com demostren les més de 2.800 signatures recopilades pels quatre advocats que van impulsar la iniciativa i l’enquesta del CRES, «en la qual el 70% dels andorrans i el 66’7% de residents» van opinar a favor de la legalització del matrimoni gai. Així doncs, Gili va afegir que «no s’entendria que els altres grups parlamentaris no hi donessin suport» ja que «no podem tancar els ulls a una reivindicació ciutadana». La consellera socialdemòcrata, Mariona González, va afegir que «com a mínim que la prenguin en consideració».

Moment de l'entrada de la proposició de lleiEL COPRPRÍNCEP I EL CANVI DE NOM/ Gonzàlez, per altra banda, va explicar que van esperar-se per presentar la proposició amb l’objectiu que les «converses» amb la majoria donessin fruit; però que «hi ha un moment en que les negociacions s’avancen o s’estanquen», i que fins a l’última conversa no s’havia aconseguit el consens perquè DA vol fer «una espècie d’arreglo al codi civil» fent un «canvi en la paraula», és a dir, «creant-ne una d’específica per als matrimonis homosexuals o canviant la paraula de matrimoni civil per tothom». Gili va explicar que en la seva visita al copríncep – juntament al president del GPS, David Rios – li van plantejar que volien presentar la proposició de llei i «ell ens va comentar la possibilitat de canviar-li el nom».

Des del PS defensen que «cal anomenar-ho d’una única manera per a tothom per evitar desigualtats», com també defensaven el nom de matrimoni civil, tal i com queda definit en la llei del 95, amb el canvi d’incloure «dues persones» en l’article 1 (en comptes d’un home i una dona) i «consorts» en l’article 11 (en comptes de marit i muller). Pel que fa a l’opinió del copríncep episcopal, «estem modificant i regulant el matrimoni civil i no religiós».

llibertat de vot/ Els advocats Manel Pujadas i Maite Bourgeaud van coincidir en felicitar el PS per haver presentat la proposició; Pujadas va lamentar que «no hi hagi hagut consens» però va dir que «en la segona fase encara és factible», o bé «sobre el text o sobre la manera de votar»; en aquest últim punt l’advocat es referia a defensar «la llibertat de consciència» i en l’opció del «vot secret», que segons Pujadas «nosaltres defensarem».

Bourgeaud va dir que ara «és el moment que el Consell demostri si es creu o no es creu la Constitució». Per altra banda, va dir que «inventar una paraula» per als matrimonis gais provocarà que aquests per qualsevol tramit administratiu «hagi d’evidenciar la seva condició sexual». Finalment, va dir que la lluita per la igualtat «no és patrimoni de ningú» – de cap grup polític ni de cap col·lectiu – sinó que és «la qualitat d’un poble». L’advocada diu que és «optimista» i va demanar que es fes «degudament i ràpid»,

També va assistir ahir al Consell General Ricard de la Casa, portaveu dels Verds, per «donar suport» a la iniciativa ja que «pensem exactament igual que ells».

«UNIÓ DE PARELLES DEL MATEIX SEXE»
/ El grup parlamentari demòcrata va manifestar ahir a la tarda, mitjançant un comunicat de premsa, que volen «que s’incloguin les unions de parelles del mateix sexe dins una modificació àmplia del dret de família», confirmant doncs que la seva opció és no és parlar de matrimoni. Pel que fa la proposició del PS, Baró va dir que s’haurà d’analitzar per valorar si es pot incloure en la legislació demòcrata que s’està preparant, i ha remarcat la importància de legislar en aquest àmbit.

FOTO: Les conselleres socialdemòcrates abans d’entrar la modificació de la llei per la legalització del matrimoni gai. Foto: TONY LARA


Diari BONDIA

Diari BONDIA

Escrit per: Julià Rodríguez

Rosa Gili i Mariona González - Moment de la Roda de PremsaEls socialdemòcrates han complert el compromís polític que van adquirir al seu últim congrés del passat mes de març i ahir el seu grup parlamentari va entrar a tràmit una proposició de llei perquè sigui possible el matrimoni de persones del mateix sexe. Les conselleres generals Rosa Gili i Mariona González van explicar el contingut de la iniciativa, que es materialitza després que no hagi estat possible una proposta conjunta de totes les forces presents a la cambra legislativa.
L’objectiu de la proposició de llei qualificada de modificació de la llei del matrimoni és garantir el que diu la mateixa Constitució a l’article 6, que afirma que totes les persones són iguals davant de la llei i que, entre altres aspectes, ningú no pot ser discriminat per qualsevol condició personal o social.
Tal com s’explica a l’exposició de motius del text, el legislador està obligat “a adaptar les lleis als nous temps i a les noves mentalitats del poble andorrà i del nostre coprincipat”. Segons va explicar Gili, la societat andorrana està avui dia “prou madura no només per afrontar aquest debat, sinó també per aprovar aquesta proposició de llei”. La prova d’això serien, segons va dir, les més de 2.800 signatures recollides en favor del matrimoni entre persones del mateix sexe a través d’una iniciativa impulsada per quatre advocats.
Aquesta maduresa social també es posaria de manifest en el resultat de la darrera enquesta del Centre de Recerca Sociològica (CRES), segons la qual el 70% dels andorrans i el 66% dels residents es van expressar a favor d’una llei d’aquest tipus. “Per això esperem i confiem que els grups parlamentaris presents al Consell General donaran suport a aquesta proposició de llei, perquè entenem que el poble ens està demanant tirar endavant aquest canvi. No s’entendria que no hi hagués aquest acord, ja que l’únic objectiu és defensar la igualtat de drets entre persones i no podem tancar els ulls a les reivindicacions dels ciutadans”, va afegir Gili.
Per la seva banda, Mariona González va explicar que si el seu grup ha decidit tirar endavant finalment la proposició de llei és perquè ja no s’avançava en els contactes amb els altres grups. Els socialdemòcrates entenen que perquè la igualtat sigui real el matrimoni ha de tenir el mateix nom per a tothom, motiu pel qual no estan d’acord a introduir el matrimoni gai a través de la reforma del Codi Civil, com, segons van explicar, estan estudiant els demòcrates. A banda, el grup no creu que, contràriament al que passa amb l’avortament, hi hagi d’haver una oposició del copríncep episcopal que es reguli aquesta qüestió.
Un dels advocats que van impulsar la recollida de signatures en favor del matrimoni de persones del mateix sexe, Manuel Pujadas, va ser present a la presentació de la proposició de llei i va felicitar el grup socialdemòcrata per la iniciativa i va lamentar que no s’hagi assolit el consens necessari entre totes les forces polítiques. Tot i així, va considerar que el consens “és factible”, ja sigui introduint esmenes al text o donant la possibilitat de vot lliure, secret i “en consciència” als consellers en una qüestió com aquesta. “Volem que s’arribi a un acord de consens sobre el text i sobre la manera de votar-lo i a partir d’aquí hi ha molt camí per recórrer”, va indicar Pujadas.
Pujadas va assenyalar que els canvis que es proposen són molt senzills perquè tan sols afecten tres articles de la Llei qualificada de matrimoni i que es tracta sobretot “d’una qüestió política i nosaltres el que volem és que aquest grup impulsi que tots els altres es moguin”. El lletrat va ressaltar la transcendència del fet que s’hagi presentat la proposició de llei en aquest àmbit “i perquè s’obre una segona fase del camí cap al consens i nosaltres apostem perquè s’hi arribi”. A més, segons va dir, “no es poden fer piruetes lingüístiques” en un assumpte com aquest.
El portaveu dels Verds d’An­dorra, Ricard de la Casa, també va mostrar el suport del seu partit a la proposició de llei. “Pensem que el que el PS ha fet avui és el que cal fer i de la manera que cal fer-ho”, va dir. “El que defensem és que tots els ciutadans siguin exactament iguals davant de la llei”, va afegir.

Resposta de DA
Per la seva banda, des de Demòcrates per Andorra es va reiterar que treballen per incloure les unions de parelles del mateix sexe dins una modificació àmplia del dret de família. Així, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, va lamentar que l’oposició no hagi esperat a arribar a un acord per entrar una proposició conjunta per modificar el referit dret de família.
El president del grup demòcrata va assegurar que s’haurà d’analitzar la proposició entrada per l’oposició per valorar si es pot incloure en la legislació que el grup està treballant. Baró, a més, va remarcar “la importància de legislar en aquest àmbit”.


RTVA

Andorra TV

Els impulsors de les signatures i els Verds donen suport al PS

Video: http://www.andorradifusio.ad/noticies/els-impulsors-de-signatures-i-els-verds-donen-suport-al-ps

La proposició de llei per permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe s’ha registrat a la Sindicatura uns minuts abans de les quatre de la tarda.
Les dues conselleres generals socialdemòcrates ho han fet escortades per dos dels advocats impulsors de la recollida de signatures a favor del matrimoni homosexual: Maite Bourgeaud i Manuel Pujadas. Aquest darrer es posiciona en contra de les “piruetes lingüístiques” i creu que “els raonaments són poc sòlids en sentit contrari” a l’equiparació dels drets. Bourgeaud es mostra optimista i posa com a exemple la postura que es prendria en un cas de racisme: “Quan es discrimina un negre no és un problema del negre sinó de tots”. En aquest sentit, espera “que aquesta reflexió es faci degudament i tots els grups reconeguin que tots som iguals i igual se li ha de dir de la mateixa manera”.
També hi eren els representants de les comissions LGTB del PS i dels Verds d’Andorra, que hi donen suport. El portaveu del partit, Ricard de la Casa, creu que “s’ha de posar fil a l’agulla” i recorda que “els Verds fa anys que lluitem per aquests drets que, en realitat, són els de tots els ciutadans”. Ha afegit que “el que el PS ha fet avui és fer el que cal i de la manera que cal fer-ho”. Els impulsors de la recollida de signatures esperen que els consellers no estiguin subjectes a una disciplina de vot imposada pel partit i que votin amb llibertat de consciència.

Informa: Xavi Palma Imatge: Marta Paixà

El PS entra una proposició de llei per regular el matrimoni homosexual

Video: http://www.andorradifusio.ad/noticies/ps-entra-una-proposicio-de-llei-regular-matrimoni-homosexual

El Grup Socialdemòcrata ha entrat a la Sindicatura la proposició per modificar la llei del matrimoni, amb l’objectiu de permetre que es puguin casar persones del mateix sexe. Ho han acordat després de no assolir un consens amb el grup de la majoria. Els socialdemòcrates expliquen que DA refusa que s’utilitzi la paraula matrimoni per referir-se a aquesta mena d’unions.
La societat andorrana és madura i reclama que la llei permeti que les persones del mateix sexe es puguin casar. Així ho creu el grup socialdemòcrata, que justifica aquesta afirmació per la recollida de més de 2.800 signatures de ciutadans a favor del matrimoni homosexual i pels resultats de l’enquesta del Centre de Recerca Sociològica, que diu que el 70% dels andorrans hi estan a favor.
El grup socialdemòcrata confia que rebrà el suport de la resta de grups parlamentaris. La consellera Rosa Gili argumenta que entenen “que el poble ens demana que tirem endavant aquest canvi” i considera que “no s’entendria que no hi hagués acord perquè l’únic objectiu és defensar la igualtat de drets entre persones”.
La fórmula que ha triat el PS per permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe és modificar la llei del matrimoni, substituint les paraules marit i muller per consorts, i les paraules home i dona, per dues persones. La consellera Mariona González assenyala que “cal anomenar d’una única forma una mateixa institució tant si és de persones de diferent sexe com del mateix, per evitar la desigualtat”.
Els socialdemòcrates expliquen que DA no vol que es digui matrimoni a la unió de persones del mateix sexe. Afegeixen que el grup de la majoria vol regular aquest aspecte a través d’una modificació del codi civil, cosa amb la qual discrepa el PS.
Informa: Xavi Palma Imatge: Marta Paixà

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s